Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

KVK Startersdag 3 november - u kunt u nu aanmelden

5 oktober 2018

Bent u net uw eigen bedrijf begonnen? Of denkt u daarover na? Dan is de Startersdag iets voor u! Een gratis evenement met informatieve en inspirerende presentaties en een informatiemarkt. Op zaterdag 3 november 2018 organiseert de Kamer van Koophandel (KvK) weer zo’n dag. Deze keer in 3 steden: Groningen, Eindhoven en Utrecht. Maar u kunt het programma ook online volgen.

Ook de Belastingdienst is aanwezig op de Startersdag. De Belastingdienst zijn er met een stand, en met de workshop Ondernemen en belastingen. Op de informatiemarkt beantwoorden onze medewerkers vragen van bezoekers. Ondernemers kunnen terecht met vragen over de inkomstenbelasting en de omzetbelasting.

Speciaal voor starters die zich oriënteren op invoer en uitvoer, zijn douane-experts aanwezig.

Online

U kunt het programma op 3 november ook online volgen, met live beelden van de Startersdag. De deelnemers kunnen op die dag presentaties bekijken over onder andere het ondernemingsplan, klanten vinden, belastingen en starten op het web. Verder zitten medewerkers van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst klaar om vragen te beantwoorden via chat.

Workshops

Op het programma staan onder andere de volgende workshops:

•Ondernemen, internet en social media
•Administratie: Noodzakelijk en nuttig
•Ondernemen en belastingen
•Je geldzaken op orde

Interesse?

Meld u dan aan

Terugblik Startersdag 30 juni 2018

Wilt u weten wat andere beginnende ondernemers vonden van de vorige Startersdag? Bekijk de video Belastingdienst helpt ondernemers op weg

 

Postbussen Belastingdienst verdwijnen bij RDW-keuringsstations vanaf 1 november

28 september 2018

Eerder berichtten de Belastingdienst dat vanaf 1 oktober 2018 de postbussen van de Belastingdienst bij de RDW-keuringsstations verdwijnen. Dat wordt verschoven naar 1 november 2018. Vanaf die datum verstuurt u uw aangifte per post.

U stuurt uw aangifte mét de gevraagde bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE  Heerlen

De Belastingdienst verwerken uw bpm-aangifte geautomatiseerd

De volgorde waarin u de aangiften aanlevert bepaalt de doorlooptijd. U bekort de doorlooptijd door uw gegevens in 1 pakketje aan te bieden in deze volgorde:

    •formulier 'Aangifte/melding/opgaaf bpm'
    •bijlagen bij het aangifteformulier bpm
    •overige bijlagen zoals factuur, koerslijst, CVO
    •taxatierapport

Verstuurt u meerdere bpm-aangiften in 1 envelop? Zorg dan dat u de juiste bijlage(n) bij de juiste aangifte voegt.

De RDW verstrekt geen formulier meer met voertuiggegevens voor uw aangifte

Met ingang van 19 september 2018 stuurt de RDW, na goedkeuring van uw voertuig, de voertuiggegevens digitaal door naar de Belastingdienst. Deze krijgt u dus niet meer zelf.

Bij de RDW-keuringsstations liggen flyers met meer informatie over deze nieuwe werkwijze.

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) gewijzigd

19 september 2018

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder leest u de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen.

De onderzoeks- en meldplicht voor kopers en verkopers van goederen is verruimd •Zij moeten altijd onderzoek doen naar hun cliënten wanneer die € 10.000 of meer contant betalen. Dit was € 15.000 of meer. 
•Zij moeten transacties melden wanneer zij € 10.000 of meer in contant geld ontvangen, én er een reden is om te vermoeden dat een transactie te maken heeft met witwassen of financieren van terrorisme.
•Wanneer zij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen kopen of verkopen, en daarvoor € 20.000 of meer in contant geld ontvangen, moeten zij deze transacties altijd melden. Dit was € 25.000 of meer. 
•Deze regels gelden niet alleen bij de verkoop van goederen, maar ook bij in- en aankoop.  

Ook voor bemiddelaars is de meldplicht verruimd •Makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken moeten transacties van â‚¬ 10.000 of meer melden. Dit was € 15.000 of meer.
•Bemiddelaars bij de koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen moeten transacties melden wanneer zij € 20.000 of meer in contant geld ontvangen. Dit was € 25.000 of meer.  
•Pandhuizen moeten transacties melden wanneer zij € 20.000 of meer betalen voor goederen die aan hen verpand worden. Ook dit was € 25.000 of meer.  

Er is een lijst met risicolanden

De EU heeft een lijst met risicolanden opgesteld. Staat een land op deze lijst, dan moet iedere transactie met dat land worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). U vindt de lijst op de website van de Europese Commissie.

Bewaarplicht bewijsstukken is specifieker omschreven •Als een instelling een transactie meldde bij de FIU-Nederland, moest zij daarvan al bewijsstukken bewaren. Deze verplichting is nu specifieker gemaakt in artikel 34 van de nieuwe Wwft.
•De Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) heeft géén gevolgen voor de bewaartermijnen die de Wwft noemt. Hierover leest u meer op de website van de FIU-Nederland.

Meer informatie over de wijzigingen van de Wwft

Wilt u meer weten over de wijzigingen hierboven? Of wilt u alle wijzigingen weten? Lees dan: