Fiscaal

Een onderwerp dat niet in het kort is samen te vatten. Belastingen komen we dagelijks tegen, denk maar aan de omzetbelasting, die ook voor vrijgestelde ondernemers (bijv. landbouw of onderwijs) een rol kan spelen.

De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting kent iedereen maar er zijn nog veel meer belastingen; denk maar aan de toeristenbelasting. Onderaan de pagina vind u een opsomming van een aantal belastingen.

Als klant van onze organisatie kunt u gewoon bellen met uw fiscale vragen. Soms is het antwoord niet snel en eenvoudig te geven. Bijvoorbeeld bij de beperking van renteaftrek in een internationaal concern of eenvoudigweg de aftrek van lijfrentepremie. In dat geval maken we een afspraak.

Heeft u de lijst onderaan al gelezen? Adriaans Accountants heeft met drie belastingadviseurs de nodige bagage om u te adviseren.

Ook begeleiden wij u bij controleonderzoeken, bezwaarschriften en wanneer u in beroep gaat tegen een uitspraak.

 

Diverse belastingen:

Omzetbelasting (BTW), Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Loonbelasting (LB), Premieheffingen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, Gemeentelijke leges, Precario, Toeristenbelasting, Dividendbelasting, Erfbelasting, Schenkbelasting, Overdrachtsbelasting, Waardering Onroerende Zaak (WOZ), Onroerende zaak belasting (OZB), Rioolheffing, (Grond)waterbelasting, Energiebelasting, Verpakkingenbelasting, Accijnzen, Kansspelbelasting, Assurantiebelasting, Motorrijtuigenbelasting (MRB), Belasting zware motorrijtuigen (Eurovignet), Belasting op personenautoís en mottorrijwielen (BPM)