Personeel

Heeft u de uitdrukking “Ik wens u veel personeel toe” al eens gehoord? Meestal wordt dat niet als positief ervaren. Wij proberen de ‘personeelslast’ te verminderen door u goed te adviseren.

Wij zorgen allereerst voor de juiste verwerking van de lonen. Daarbij zorgen we er samen met u voor dat de juiste inhoudingen plaatsvinden. Daar zijn vaak meer gegevens voor nodig dan u denkt, bijvoorbeeld de bedrijfstakfondsen en eigenrisico verzekeringen.

Verder verzorgen wij de aangiften bij de belastingdienst en bedrijfstakfondsen voor u. Ook de contacten met het UWV lopen vaak via ons kantoor.

Wij adviseren u bij aanname van personeel en stellen eventueel een arbeidsovereenkomst op. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan Adriaans Accountants u ook adviseren.

Voor u onderhouden wij de contacten met de belastingdienst, het UWV, fondsen en verzekeringstussenpersonen.