Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

Startende ondernemer? Volg het webinar over belastingzaken

7 oktober 2020

De Belastingdienst organiseert op 21 oktober 2020 een webinar voor startende ondernemers over belastingen en ondernemen.

Het webinar vervangt de normale voorlichtingsbijeenkomsten van de Belastingdienst voor startende ondernemers, omdat die vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Tot eind 2020 vindt het webinar meerdere keren plaats.

Details Webinar

Naam webinar

'Goede start met de Belastingdienst'

Waar?

Online

Wanneer?

21 oktober 2020 om 20.00 uur

Informatie over onder meer

•Btw
•Inkomstenbelasting
•Administratie
•(Online) boekhouden
•Handige hulpmiddelen

Inschrijven/informatie

Volgende webinars

18 november en 16 december

Tijdens het webinar maakt u ook kennis met de KVK. Daarnaast kunt u vragen stellen via de chat. Deskundigen van de Belastingdienst beantwoorden deze tijdens en na afloop van het webinar.

 

Regeling bijzonder uitstel van betaling: vanaf 1 juli 2021 kunt u aflossen in 36 maanden

29 september 2020

Hebt u vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belastingen gekregen? Dan krijgt u nu langer de tijd om uw opgebouwde belastingschuld af te lossen. U mag daar 36 maanden over doen. En u hoeft er pas mee te beginnen vanaf 1 juli 2021. Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens gekeken naar de termijn om af te lossen en besloten om de betalingsregeling verder te verruimen.

Betalingsregeling

De belastingschuld waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, hoeft u pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 informeren de Belastingdienst u over de exacte omvang van uw schuld en de wijze waarop u de maandelijkse termijnen kunt voldoen.

Bijzonder uitstel verlengen kan tot en met 31 december 2020

Hebt u eerder bijzonder uitstel van 3 maanden aangevraagd? Dan is het tot 31 december mogelijk om dit uitstel te verlengen. De Belastingdienst verwachten dat er ondernemers zijn die nog meer uitstel nodig hebben, maar dit nog niet hebben aangevraagd. Wanneer u ervoor kiest om het bijzonder uitstel van 3 maanden niet te verlengen, verwachten de Belastingdienst dat u de belasting vanaf de eerstvolgende aangifte weer op tijd betaalt.

1e keer bijzonder uitstel aanvragen kan tot 1 oktober 2020

Bent u recent in financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Dan kunt u tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Zowel het aanvragen als verlengen van bijzonder uitstel gaat makkelijk via een online formulier. Dit kost enkele minuten.

Lees meer over het aanvragen of verlengen van bijzonder uitstel

Tijdlijn van nu tot 1 juli 2021 •30 september 2020: deadline 1e aanvraag bijzonder uitstel van betaling 
•31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling
•Voorjaar 2021: u ontvangt van de Belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling
•1 juli 2021: de Belastingdienst verwachten dat u begint met het aflossen van uw belastingschuld

 

Brexit: Status Noord-Ierland per 1 januari 2021

4 september 2020

Eind 2020 loopt de overgangsperiode van de Brexit af. Daarna zijn er douaneformaliteiten voor de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK) van toepassing. Noord-Ierland krijgt een aparte status binnen het VK.

In het akkoord tussen de Europese Unie en het VK over de Brexit is afgesproken dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het douanegebied van de EU. Dit betekent dat er geen douaneformaliteiten en procedures gelden voor het vervoer van goederen tussen de EU en Noord-Ierland. Alleen als dit vervoer via Engeland, Schotland of Wales gaat, moet dit onder de regeling douanevervoer gebeuren.

Voor zendingen van en naar Noord-Ierland blijft het Europese btw-stelsel gelden. Voor deze zendingen gelden dus de EU-regels voor intracommunautaire leveringen.

Meer specificaties over de handel met Noord-Ierland worden bekend als die door het VK en de EU zijn afgesproken.

De Europese Unie heeft 2 kennisgevingen op hun site gepubliceerd: